سرور مجازی ایران

سرور مجازی ایران - 512

حافظه رم » 512 مگابایت

فضای دیسک (هارد) » 20 گیگابایت

پردازنده » 1هسته 2.5 تا 3.6 گیگا هرتز

ترافیک ماهیانه » 30 گیگابایت

پهنای باند » 1 گیگابیت

آی پی اختصاصی » 1 عدد

سرور مجازی ایران - 1024

حافظه رم » 1024 مگابایت

فضای دیسک (هارد) » 25 گیگابایت

پردازنده » 1هسته 2.5 تا 3.6 گیگا هرتز

ترافیک ماهیانه » 40 گیگابایت

پهنای باند » 1 گیگابیت

آی پی اختصاصی » 1 عدد

سرور مجازی ایران - 2048

حافظه رم » 2048 مگابایت

فضای دیسک (هارد) » 35 گیگابایت

پردازنده » 2هسته 2.5 تا 3.6 گیگا هرتز

ترافیک ماهیانه » 60 گیگابایت

پهنای باند » 1 گیگابیت

آی پی اختصاصی » 1 عدد

سرور مجازی ایران - 3072

حافظه رم » 3072 مگابایت

فضای دیسک (هارد) » 50 گیگابایت

پردازنده » 3 هسته 2.5 تا 3.6 گیگا هرتز

ترافیک ماهیانه » 90 گیگابایت

پهنای باند » 1 گیگابیت

آی پی اختصاصی » 1 عدد

سرور مجازی ایران - 4096

حافظه رم » 4096 مگابایت

فضای دیسک (هارد) » 60 گیگابایت

پردازنده » 4 هسته 2.5 تا 3.6 گیگا هرتز

ترافیک ماهیانه » 120 گیگابایت

پهنای باند » 1 گیگابیت

آی پی اختصاصی » 1 عدد

سرور مجازی ایران - 8192

حافظه رم » 8192 مگابایت

فضای دیسک (هارد) » 120 گیگابایت

پردازنده » 8 هسته 2.5 تا 3.6 گیگا هرتز

ترافیک ماهیانه » 250 گیگابایت

پهنای باند » 1 گیگابیت

آی پی اختصاصی » 1 عدد

پلن پنجم

موجود نیست

test

test test